مطالب مجله شماره 38
جستجو
یادداشت
Untitled 2

یادداشت:
"رفتار مصرف‌كننده"، گفت‌وگو با بزرگان بازاريابي ايران و جهان، و تجربه‌ي ورود به بازارهاي بين‌المللي
(پرویز درگی)

"رفتار مصرف‌كننده"، "بازاريابي رسانه‌هاي اجتماعي"، و "تبليغات مدرن"، اصلي‌ترين محور اين شماره‌ي "توسعه مهندسي بازار" است.
دكتر فرزاد مقدم، دوست پرتلاش و آگاهم، سرمقاله‌ي اين شماره را تحرير كردند كه عنوان آن "اعتقاد به دانش؛ درسي كه بايد براي ورود به بازارهاي جهاني آموخته شود" است. دكتر مقدم، نويسنده، مترجم، و متخصص تبليغات است كه فعاليت اجرايي هم در تبليغات دارد. وي افزون بر "دانش" و "تجربه‌ي" فعاليتهاي تخصصي تبليغات در ايران، از نزديك با صاحبنظران و آژانسهاي تبليغاتي در تركيه همكاري دارد. ادامه مطلب

سرمقاله
Untitled 2

سرمقاله (‌‌دکتر فرزاد مقدم):
اعتقاد به دانش؛ درسي كه بايد براي ورود به بازارهاي جهاني آموخته شود‌

وقتي صحبت از بازاريابي جهاني به ميان مي‌آيد، ذهن من بي‌درنگ به سراغ مرور خاطرات و تجاربم در بازارهاي كشور تركيه و همكاري با شركتها، مديران، و متخصصان تركيه‌اي در سالهاي دور و نزديك مي‌رود.
تأمل در اين تجارب مرا به يك نقطه مي‌رساند و تمامي تحليلهايم يك نكته را به من يادآور مي‌شود: ‌بايد به دنبال كسب اطلاعات و دانش رفت و تا آنجا كه مي‌توان درباره‌ي موضوعات مختلف يك بازار، بويژه درباره‌ي برندسازي در آنها چيزهاي تازه آموخت. وقتي درباره‌ي اولين شكستم در زمينه‌ي همكاري با بازارهاي خارجي فكر مي‌كنم، متوجه مي‌شوم پيروزي و شكست كاملاً به همين موضوع دانش و اطلاعات وابسته است. ادامه مطلب

فیلم های آموزشی